Blindsigt, mødested for blinde og svagseende

 

Hvad er Blindsigt?

Blindsigt er en NonProfit organisation som driver en web portal for synshandicappede, der indeholder informationer for og om synshandicap.
Sideløbende hermed driver vi, en række temabaserede mailinglister, som relaterer sig til livet som synshandicappet.
Du kan finde information om hvilke blinderelaterede diskussionslister du kan deltage i, ved at klikke her.

Blindsigt er flyttet over på et nyt system.

Det at drive en sådan portal og en række mailinglister er ikke gratis.
Vi støttes udelukkende af frivillige donationer fra brugere af vore lister; både privatpersoner så vel som firmaer som ved at vore lister er til gavn for synshandicappede i Danmark.
Hvis du skulle have lyst til at give et bidrag, så modtages dette med stor tak. Det er dog vigtigt for os at understrege, at vi ikke har i sinde at Blindsigt skal finansieres gennem brugerbetaling.
Vi ønsker at Blindsigt kan forblive for alle, og at det ikke skal koste noget for nogen at deltage.
Blindsigt skal være et sted for alle uanset om man ønsker at donere eller ej.
Vi arbejder på at sikre en stabil økonomisk fremtid, men lige nu ville det være en stor hjælp, hvis en eller flere har lyst til at bidrage med stort eller småt, så vi kan holde alt ovenvande mens vi finder nye veje til at skaffe driftsmidler.

Kontoen til Blindsigt har registreringsnummer: 3656
Kontonummer: 3657642150

Mobilepay: 40 62 11 23, mærket Blindsigt (Bemærk du sender pengene til Ole Brun Jensen).

Send venligst en mail til blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk hvis du donerer, da det letter arbejdet med regnskaberne.

------------

Samtykkeerklæring for brug af Blindsigts faciliteter.

Ved at deltage på en eller flere af Blindsigts mailinglister giver du samtykke til at vi registrerer dit navn og din e-mail-adresse.

Disse data skal ene og alene anvendes til drift af listerne og skal på ingen måde bruges til andet end, hvad der er nødvendigt for blindsigts drift og vedligeholdelse.

Blindsigt kan indgå aftale med tredjepart, om levering af visse ydelser, som er nødvendige og/eller hensigtsmæssige for blindsigts drift, og i forbindelse hermed, kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til tredjepart.

Du er som bruger af blindsigts service forpligtet til at holde dine kontaktoplysninger opdateret med fulde navn og gyldig e-mailadresse.

Ved brug af blindsigts service, erklærer du dig i øvrigt indforstået i, at ville overholde blindsigts vedtægter og regelsæt samt øvrige vilkår, som måtte være gældende for blindsigt som helhed, eller for de enkelte lister.

Du kan til enhver tid bede om at få dine data slettet, dog med den virkning, at du ikke længere kan benytte dig af blindsigt's service.

 

Aktuel info om Blindsigt's listeserver:

Blindsigts server er nu i fuld drift.
Der kan stadig forekomme mystiske hændelser med div. lister. I så fald kan du skrive til Blindsigts bestyrelse som du finder link til flere steder her på forsiden.
Denne information er opddateret den 27/8 2018, kl. 23:57

Support:


Skulle du opleve problemer med mailinglisterne, så er du velkommen til at skrive til supporten på denne E-mail adresse.
Den er hovedsagelig rettet imod, hvis der opstår problemer med serveren, og du ikke modtager e-mails fra listeserveren over et stykke tid.

Webmail tjeneste

Vi har også en webmail service, som du kan finde her: vi kalder den for BlindSigtMail, som er en tilgængelig webmail for synshandicappede der benytter enten en skærmlæser eller en skærmforstørrer.

Voice chat tilbydes nu fra Blindsigt

Vi har over et stykke tid arbejdet og testet på at få et "Voice chat system" op at køre, og det er nu endeligt lanceret.
På voice chatten findes der forskellige rum, som man kan anvende til samtaler.
Det åbne rum (Blindsigt) som alle kan deltage i,
2-personers rummet, hvor 2 personer kan tale sammen i fortrolighed,
4-personers rummet, hvor der højest kan deltage 4 personer i samtalen,
Konference rummet, hvor der kan afvikles en konference, og hvor kun én kan tale ad gangen.
Læs mere, og hent "Voice chat programmet" til ddit styresystem og scripts dertil, ved at klikke her.

Tilbud

Det er vores hensigt, at placere informationer om forskellige emner, der har interesse for synshandicappede, og disse vil blive lagt ind under et af disse links:
Vejledninger og beskrivelser.
Under vejledninger og beskrivelser kan du finde hjælp til nogle notat og optage apparater, som mange blinde og svagsynede benytter, ligesom der er vejledninger til anvendelsen af nogle standard computerprogrammer samt vejledninger vedr. bl.a. blindes anvendelse af iPhone med VoiceOver.
Interesser m.v.
Under Interesser m.v. kan du finde en lang række madopskrifter og tips til arbejdet i køkkenet.

Ledelse:

Blindsigt er bygget op på et repræsentantskab, som er grundlagt på et antal liste-moderatorer, som udgør den øverste ledelse i organisationen.
Denne vælger af sin egen midte en bestyrelse på 3 personer og en suppleant, som skal varetage den daglige overordnede ledelse af Blindsigt.
Når en moderator fratræder sit hverv som moderator for sin / alle sine lister, udtræder vedkommende af repræsentantskabet.
Herved udskrives der valg til ny moderator på den / de pågældende lister, og den nyvalgte moderator indtræder i repræsentantskabet.

Du kan læse vores vedtægter ved at klikke her:
Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Vi vil fortløbende arbejde på at udbygge siden, og give anden relevant information om Blindsigt.

 

 

Du er besøgende nr. . siden den 23.09.2014! by counter.topster.de