Blindsigt, mødested for blinde og svagseende

 

Hvad er Blindsigt?

Blindsigt er en selvejende institution, som driver en web portal for synshandicappede, der indeholder informationer for og om synshandicap.

Hvordan fungerer en "Selvejende Institution"?

Blindsigt er bygget op på et repræsentantskab, som er grundlagt på et antal liste-moderatorer, som udgør den øverste ledelse i organisationen.
Denne vælger af sin egen midte en bestyrelse på 3 personer, som skal varetage den daglige overordnede ledelse af Blindsigt.
Når en moderator fratræder sit hverv som moderator for sin / alle sine lister, udtræder vedkommende af repræsentantskabet.
Herved udskrives der valg til ny moderator på den / de pågældende lister, og den nyvalgte moderator indtræder i repræsentantskabet.

Sideløbende hermed driver vi, en række temabaserede mailinglister, som relaterer sig til livet som synshandicappet.

Blindsigt skal flytte over på et nyt system.

Dette system er dog ikke gratis, og det betyder, at vi nu skal til at have vores egen økonomi.
Hvis du skulle have lyst til at give et bidrag til vores startkapital, så modtages dette med stor tak. Det er dog vigtigt for os at understrege, at vi ikke har i sinde at Blindsigt skal finansieres gennem brugerbetaling.
Vi ønsker at Blindsigt kan forblive for alle, og at det ikke skal koste noget for nogen at deltage.
Vi arbejder på at sikre en stabil økonomisk fremtid, men lige nu ville det være en stor hjælp, hvis en eller flere har lyst til at bidrage med stort eller småt, så vi i hvert fald kan holde alt ovenvande i et års tid.
Blindsigt skal være et sted for alle uanset om man ønsker at donere eller ej.

Kontoen til Blindsigt har registreringsnummer: 3656
Kontonummer: 3657642150

Mobilepay: 40 62 11 23, mærket Blindsigt (Bemærk du sender pengene til Ole Brun Jensen).

Send venligst en mail til blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk hvis du donerer, da det letter arbejdet med regnskaberne.

------------

Samtykkeerklæring for brug af Blindsigts faciliteter.

Ved at deltage på en eller flere af Blindsigts mailinglister giver du samtykke til at vi registrerer dit navn og din e-mail-adresse.

Disse data skal ene og alene anvendes til drift af listerne og skal på ingen måde bruges til andet end, hvad der er nødvendigt for blindsigts drift og vedligeholdelse.

Blindsigt kan indgå aftale med tredjepart, om levering af visse ydelser, som er nødvendige og/eller hensigtsmæssige for blindsigts drift, og i forbindelse hermed, kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til tredjepart.

Du er som bruger af blindsigts service forpligtet til at holde dine kontaktoplysninger opdateret med fulde navn og gyldig e-mailadresse.

Ved brug af blindsigts service, erklærer du dig i øvrigt indforstået i, at ville overholde blindsigts vedtægter og regelsæt samt øvrige vilkår, som måtte være gældende for blindsigt som helhed, eller for de enkelte lister.

Du kan til enhver tid bede om at få dine data slettet, dog med den virkning, at du ikke længere kan benytte dig af blindsigt's service.

 

Aktuel info om Blindsigt's listeserver:

Blindsigt's listeserver gennem over 13 år, er pr. den 30. juni 2018 lukket, og bestyrelsen arbejder på at finde anden brugbar løsning, og der meldes ud her på hjemmesiden, så snart denne er fundet, og en ny mailingliste kommunikation er fundet.
På grund af den nye persondata lovgivning, så er der strenge krav som skal overholdes, og disse må vi naturligvis også efterkomme.
Denne information er opddateret den 30/6 2018, kl. 16:37

Support:


Skulle du opleve problemer med mailinglisterne, så er du velkommen til at skrive til supporten på denne E-mail adresse.
Den er hovedsagelig rettet imod, hvis der opstår problemer med serveren, og du ikke modtager e-mails fra listeserveren over et stykke tid.

Webmail tjeneste

Vi har også en webmail service, som du kan finde her: vi kalder den for BlindSigtMail, som er en tilgængelig webmail for synshandicappede der benytter enten en skærmlæser eller en skærmforstørrer.

Voice chat tilbydes nu fra Blindsigt

Vi har over et stykke tid arbejdet og testet på at få et "Voice chat system" op at køre, og det er nu endeligt lanceret.
På voice chatten findes der forskellige rum, som man kan anvende til samtaler.
Det åbne rum (Blindsigt) som alle kan deltage i,
2-personers rummet, hvor 2 personer kan tale sammen i fortrolighed,
4-personers rummet, hvor der højest kan deltage 4 personer i samtalen,
Konference rummet, hvor der kan afvikles en konference, og hvor kun én kan tale ad gangen.
Læs mere, og hent "Voice chat programmet" til ddit styresystem og scripts dertil, ved at klikke her.

Tilbud

Det er vores hensigt, at placere informationer om forskellige emner, der har interesse for synshandicappede, og disse vil blive lagt ind under et af disse links:
Vejledninger og beskrivelser.
Under vejledninger og beskrivelser kan du finde hjælp til nogle notat og optage apparater, som mange blinde og svagsynede benytter, ligesom der er vejledninger til anvendelsen af nogle standard computerprogrammer samt vejledninger vedr. bl.a. blindes anvendelse af iPhone med VoiceOver.
Interesser m.v.
Under Interesser m.v. kan du finde en lang række madopskrifter og tips til arbejdet i køkkenet.

Ledelse:

Som nævnt ovenfor, så er Blindsigt en selvejende institution, som ledes af et repræsentantskab, bestående af samtlige liste-moderatorer på blindsigt, og heraf en valgt bestyrelse på 3 personer.
Du kan læse vores vedtægter ved at klikke her:
Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Vi vil fortløbende arbejde på at udbygge siden, og give anden relevant information om Blindsigt.

 

 

Du er besøgende nr. . siden den 23.09.2014! by counter.topster.de