Blindsigt, mødested for blinde og svagseende

 

Hvad er Blindsigt?

Blindsigt er en selvejende institution, som driver en web portal for synshandicappede, der indeholder informationer for og om synshandicap.

Hvordan fungerer en "Selvejende Institution"?

Blindsigt er bygget op på et repræsentantskab, som er grundlagt på et antal liste-moderatorer, som udgør den øverste ledelse i organisationen.
Denne vælger af sin egen midte en bestyrelse på 3 personer, som skal varetage den daglige overordnede ledelse af Blindsigt.
Når en moderator fratræder sit hverv som moderator for sin / alle sine lister, udtræder vedkommende af repræsentantskabet.
Herved udskrives der valg til ny moderator på den / de pågældende lister, og den nyvalgte moderator indtræder i repræsentantskabet.

Et sammenlignings billede:

Hvad kan denne struktur sammenlignes med?
I Dansk Blindesamfund vælger medlemmerne deres kredsformand, ligesom vi vælger en moderator til at lede en liste.
Kredsformanden indtræder i Dansk Blindesamfunds Hovedbestyrelse, og i Blindsigt indtræder moderatorerne i repræsentantskabet.
Dansk Blindesamfunds Hovedbestyrelse vælger sig et Forretningsudvalg, til den daglige ledelse; I Blindsigt vælger repræsentantskabet en bestyrelse, til at varetage den daglige ledelse.

Strukturelt er vi altså meget ens, med den opbygning som Dansk Blindesamfund har bygget deres organisation på gennem 100 år.

Sideløbende hermed driver vi, støttet af Dansk Blindesamfund en række temabaserede mailinglister, som relaterer sig til livet som synshandicappet.
Du kan finde information om hvilke blinderelaterede diskussionslister du kan deltage i, ved at klikke her.

Aktuel info om Blindsigt's listeserver:

Listeserver fik mandag den 21. november problemer med at håndtere udsendelsen af mails til de tilmeldte brugere.
Listeserver har været helt og delvist gået i stå, og problemets årsag er endnu ikke lokaliseret.
Vi kæmper stadig videre for at finde en løsning, men er afhængig af ekstern bistand, hvorfor det tidligst kan blive efter weekenden.
Tak til alle brugerne som har henvendt sig omkring problemet.
Denne status er opdateret d. 25/11 2016 kl. 22:05.

Support:


Skulle du opleve problemer med mailinglisterne, så er du velkommen til at skrive til supporten på denne E-mail adresse.
Den er hovedsagelig rettet imod, hvis der opstår problemer med serveren, og du ikke modtager e-mails fra listeserveren over et stykke tid.

Webmail tjeneste

Vi har også en webmail service, som du kan finde her: vi kalder den for BlindSigtMail, som er en tilgængelig webmail for synshandicappede der benytter enten en skærmlæser eller en skærmforstørrer.

Voice chat tilbydes nu fra Blindsigt

Vi har over et stykke tid arbejdet og testet på at få et "Voice chat system" op at køre, og det er nu endeligt lanceret.
På voice chatten findes der forskellige rum, som man kan anvende til samtaler.
Det åbne rum (Blindsigt) som alle kan deltage i,
2-personers rummet, hvor 2 personer kan tale sammen i fortrolighed,
4-personers rummet, hvor der højest kan deltage 4 personer i samtalen,
Konference rummet, hvor der kan afvikles en konference, og hvor kun é-n kan tale ad gangen.
Læs mere, og hent "Voice chat programmet" til ddit styresystem og scripts dertil, ved at klikke her.

Tilbud

Det er vores hensigt, at placere informationer om forskellige emner, der har interesse for synshandicappede, og disse vil blive lagt ind under et af disse links:
Vejledninger og beskrivelser.
Under vejledninger og beskrivelser kan du finde hjælp til nogle notat og optage apparater, som mange blinde og svagsynede benytter, ligesom der er vejledninger til anvendelsen af nogle standard computerprogrammer samt vejledninger vedr. bl.a. blindes anvendelse af iPhone med VoiceOver.
Interesser m.v.
Under Interesser m.v. kan du finde en lang række madopskrifter og tips til arbejdet i køkkenet.

Ledelse:

Som nævnt ovenfor, så er Blindsigt en selvejende institution, som ledes af et repræsentantskab, bestående af samtlige liste-moderatorer på blindsigt, og heraf en valgt bestyrelse på 3 personer.
Du kan læse vores vedtægter ved at klikke her:
Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Vi vil fortløbende arbejde på at udbygge siden, og give anden relevant information om Blindsigt.

 

 

Du er besøgende nr. . siden den 23.09.2014! by counter.topster.de